بازگشایی محدوده حرم مطهر امامزاده سیداسماعیل (ع) میانه در مرحله ای جدید+نقشه طرح

در ادامه سیاست های کلی عمران آبادانی شهرمیانه و ضرورت ساماندهی اطراف حرم مطهر امامزاده سید اسماعیل (ع) به عنوان هسته اجتماعی و فرهنگی و تجاری و مذهبی شهر موضوع قرارداد شماره 9066 19/6/91 که فی ما بین شهرداری میانه و شرکت سرمایه گذاری کوثر با حضور مسئولین ارشد شهرستان جهت تملک ، طراحی و اجرا منعقد گردید که در ادامه کار با عنایت به بند 2 مصوبه مورخ 10/12/89 کمیسیون ماده 5 استان و ضرورت بررسی طرح پیرامون در جلسه مشترک با حضور دفتر فنی ، مشاور ، میراث فرهنگی ، شهرداری ، راه و ساختمان بر اساس نامه شماره 1981/1/1151 22/2/92 معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه جلسه مورد نظر تشکیل و نقشه نهایی مصوب که بر اساس اختیارات لحاظ گردیده تصمیم این جلسه به عنوان مصوبه کمیسیون ماده 5 استان تلقی می گردد.

قابل به ذکر است پس از چندین جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان فنی شهرستان که در محل شهرداری ، فرمانداری ، شرکت کوثر ، استانداری انجام یافت نقشه نهایی با پیگیری های مستمر مسئولین محترم شهر در تاریخ 28/3/92 به امضاء معاونت محترم عمرانی استاندار  رسید.

فلذا  ضمن ارائه نقشه نهایی ، امیدوار است با استمرار همفکری مسئولان و همکاری شهروندان فهیم شهر میانه بخصوص ساکنین منطقه فوق الذکر شاهد مرحله بعدی در برنامه ریزی طرح فوق باشیم.


/ 0 نظر / 15 بازدید